داستانک طنز و خنده دار
ساعت ٤:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱٥  کلمات کلیدی: داستانک های طنز ، داستانک طنز جدید ، داستانک های خنده دار ، داستانک خنده دار

داستانک طنز و خنده دار داستانک طنز داستانک طنز جدید  داستانک های طنز داستانک های خنده دار  داستانک خنده دار

از یه اصفهانی آدرس خیاطی رو پرسیدم؛

من: خیاط خوب سراغ داری؟
دوست اصفهانی: چی‌چی می‌خَی بدوزی؟
من: کت و شلوار
دوست اصفهانی: پارچه داری؟
من: بله
دوست اصفهانی: از کی اِسِدی؟
من: از ... مغازه.